Verinq
Risk management. Ervaring maakt het verschil

wat we doen

“Vertaal theorie naar praktische, effectieve en kostenefficiënte oplossingen”


Cybercrime and information security risk

"Een monster met vele gezichten"

Cybergerelateerde criminaliteit kent veel verschillende vormen, het komt steeds vaker voor en wordt met de dag geavanceerder en gevaarlijker. Deze vorm van criminaliteit richt zich op zowel de publieke als de private sector. De daders kunnen zowel criminelen als buitenlandse overheden zijn. Hun motief kan het verwerven van vertrouwelijke informatie zijn, maar ook het plegen van fraude of gewoon het verstoren van operationele activiteiten. Realiseert u zich terdege aan welke specifieke risico’s uw organisatie wordt blootgesteld? Bij de missie van uw organisatie en bij de invulling van uw functie horen bepaalde verantwoordelijkheden. Kunt u aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om het kwaadwillenden zo moeilijk mogelijk te maken?


Financial crime risk

"2.1 miljard US dollar per jaar"

De kosten van financiële misdaad voor de totale wereldeconomie worden geschat op 2,1 miljard US dollar per jaar. Financiële criminaliteit omvat zowel fraude als het witwassen van geld. Hoe kwetsbaar is uw organisatie voor financiële misdaad? Bent u ‘in control’? Heeft u de juiste maatregelen getroffen om financiële risico’s te voorkomen c.q. te detecteren? Stimuleert de cultuur binnen uw organisatie vroege identificatie en respons? Heeft u de juiste ‘toon aan de top’?


Employee risk

"Het leek zo’n goed mens"

Weet u dat 70% van de cv’s onjuist is ingevuld? En dat in circa 10% van de cv’s zelfs sprake is van glasharde leugens omtrent genoten opleidingen, behaalde diploma’s of opgedane werkervaring? Bij een ‘mis-hire’ loopt de schade voor uw organisatie al snel richting € 50.000. En dat staat dan nog los van eventuele verdere financiële, materiële en/of reputatieschade. Nog te veel organisaties zijn zich niet (of onvoldoende) bewust van de grote risico’s op allerlei terreinen, die gepaard gaan met het aannemen van verkeerde mensen. U mogelijk ook niet. Zijn bij uw organisatie dergelijke risico’s goed in kaart gebracht? En neemt u gerichte stappen, zoals onder andere de verificatie van gegevens van uw medewerkers?


Media en reputational risk

"Het is niet persoonlijk bedoeld… alleen zakelijk"

Publiciteit kan niet alleen impact hebben op uw organisatie, maar ook op u en uw familie. Die publiciteit kan zowel positief als negatief effect hebben. Bent u voorbereid op de luxe van positieve (maar vaak ook overweldigende) publiciteit? En bent u zich bewust van de schadelijke effecten van negatieve publiciteit? Begrijpt u waar er belangenconflicten kunnen ontstaan tussen de mediastrategie van uw organisatie en uw eigen reputatie? Doet u wat nodig is om deze twee zaken naadloos op elkaar af te stemmen?


Crisismanagement

"Organiseer en test voordat de crisis begint"

Een crisis is niets anders dan een incident met een enorme impact. Elke dag vinden er incidenten plaats binnen uw organisatie. De meeste zaken kunnen standaard worden behandeld. Daarnaast zijn er echter incidenten die speciale aandacht behoeven - incidenten die vanwege hun aard, grootte of impact met zorg moeten worden behandeld. Heeft uw organisatie een goed incident- en crisisbeheersysteem? Weet iedereen in uw organisatie wie er verantwoordelijk is in een bepaalde situatie? Is iedereen zich ervan bewust en erin getraind wanneer welke escalatie moet plaatsvinden? Heeft u uw eigen reactie ooit getest? 


Executive en senior manager coaching

"Individuen zijn verantwoordelijk; niet een organisatie"

Een executive of senior manager draagt grote verantwoordelijkheid. En die responsabiliteit gaat vaak gepaard met moeilijke dilemma’s. Hoe inspireer ik? Hoe beïnvloed ik? Hoe behandel ik de interne politiek? Wanneer noem ik iets onacceptabel? Wat te doen als budgetbeperkingen de kwaliteit van uw organisatie bedreigen? Hoe kijken andere mensen naar u en hoe beïnvloedt dit uw effectiviteit? In uw functie krijgt u te maken met verschillende versies van de waarheid, met negatieve publiciteit en zult u moeten bepalen of, hoe en wanneer u compromissen gaat sluiten. Elk van deze uitdagingen kan Verinq tackelen met behulp van gerichte coaching.